• Sarıyer Porsuk / Sarıyer
Kitap

Porsuk (Taxus baccata)

Sarıyer
  • Kayıt No:AVR.AA.2205
  • Kayıt Tipi:Anıt Ağaç
  • Ağaç Türü:Porsuk (Taxus baccata)
  • Bulunduğu Yer:Sarıyer, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Maslak Kasrı
  • Ağaç Yaşı:267 yıl
  • Ağaç Çapı:99 cm.
  • Ağaç Boyu:12 m.
  • Gövde Çevresi:260 cm.
  • Anıtsal Nitelik:Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik
Sarıyer Porsuk / SarıyerSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer PorsukSarıyer Porsuk

Maslak Kasrı

İçinde Maslak Kasırlarının yer aldığı ağaçlık alan, Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde başladığı, bölgenin sultanlara ait bir av ve dinlenme yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Şehzadelik yıllarında Sultan II. Abdülhamid´e (1876-1909) tahsis edilmiş olan Maslak Kasırları, sultanın Osmanlı tahtına çağrılmasına tanık olmuştur ve bu yönüyle Osmanlı tarihi açısından özel bir önem taşımaktadır.

Günümüzde Kasr-ı Hümayun, eldeki belge, anı ve eski fotoğrafların ışığında onarılarak bir müze-saray olarak geziye açılmış durumdadır. Kasrın korusunda bulunan yaşlı ağaçlar yöresel tarih açısından önem taşımaktadır.