• Sarıyer Londra Çınarı / Sarıyer
Kitap

Londra Çınarı (Platanus acerifolia)

Sarıyer
  • Kayıt No:AVR.AA.2226
  • Kayıt Tipi:Anıt Ağaç
  • Ağaç Türü:Londra Çınarı (Platanus acerifolia)
  • Bulunduğu Yer:Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi, Şirin Sokak
  • Ağaç Yaşı:204 yıl
  • Ağaç Çapı:146 cm.
  • Ağaç Boyu:21 m.
  • Gövde Çevresi:456 cm.
  • Anıtsal Nitelik:Fiziksel Özellik
Sarıyer Londra Çınarı / SarıyerSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra ÇınarıSarıyer Londra Çınarı

Baltalimanı Sahil Sarayı - Hastanesi

Baltalimanı Sarayı, 19. yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa (1800–1858) tarafından 1600 m2´lik bir alanda iki katlı ve kagir olarak yaptırılmıştır. Mustafa Reşit Paşa´nın Hariciye Nazırlığı döneminde 1838 yılında İngiltere ile takiben Belçika ve Fransa ile tarihe Baltalimanı Anlaşması olarak geçen ticari anlaşmaların imzalandığı saray, 1887 yılında II. Abdülhamit´in küçük kız kardeşi Mediha Sultan´a tahsis edilmiştir.

Mediha Sultan´ın Londra Sefaret Katibi Ferit Bey ile (Damat Ferit Paşa) evlenmesinden sonra bina, Damat Ferit Paşa Sarayı olarak anılmış ve 1922 yılına kadar yazlık saray olarak kullanılmıştır. Bina 1943 senesinde Sağlık Bakanlığı´na devredilmiş, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılmaktadır. Hastane bahçesindeki yaşlı ağaçlar kurum tarihi açısından önemlidir.