Porsuk
KİTAP

Porsuk (Taxus baccata)

Sarıyer

Kayıt No: AVR.AA.2205
Kayıt Tipi: Anıt Ağaç
Ağaç Türü: Porsuk (Taxus baccata)
Bulunduğu Yer: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Maslak Kasrı
Ağaç Yaşı: 272 yıl
Ağaç Çapı: 99 cm.
Ağaç Boyu: 12 mt.
Gövde Çevresi: 260 cm.
Anıtsal Nitelik: Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata

Maslak Kasrı

İçinde Maslak Kasırlarının yer aldığı ağaçlık alan, Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde başladığı, bölgenin sultanlara ait bir av ve dinlenme yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Şehzadelik yıllarında Sultan II. Abdülhamid´e (1876-1909) tahsis edilmiş olan Maslak Kasırları, sultanın Osmanlı tahtına çağrılmasına tanık olmuştur ve bu yönüyle Osmanlı tarihi açısından özel bir önem taşımaktadır.

Günümüzde Kasr-ı Hümayun, eldeki belge, anı ve eski fotoğrafların ışığında onarılarak bir müze-saray olarak geziye açılmış durumdadır. Kasrın korusunda bulunan yaşlı ağaçlar yöresel tarih açısından önem taşımaktadır.