Mamut Ağacı
KİTAP

Mamut Ağacı (Sequoiadendron giganteum)

Beşiktaş

Kayıt No: AVR.AA.0130
Kayıt Tipi: Anıt Ağaç
Ağaç Türü: Mamut Ağacı (Sequoiadendron giganteum)
Bulunduğu Yer: Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Yıldız Sarayı, Serencebey Yokuşu
Ağaç Yaşı: 163 yıl
Ağaç Çapı: 100 cm.
Ağaç Boyu: 23 mt.
Gövde Çevresi: 423 cm.
Anıtsal Nitelik: Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum
Sequoiadendron giganteum

Yıldız Sarayı

Türk Osmanlı saray mimarisinin son örneği olan Yıldız Sarayı, Beşiktaş semtinin Yıldız tepesinde yer alır. Kanuni Sultan Süleyman döneminden (1520-1566) itibaren padişahlar tarafından av sahası olarak kullanılan ve Hazine-i Hassa´ya kayıtlı bu araziye ilk kasrı Sultan I. Ahmet yaptırmıştır. 18. yüzyıl sonunda Sultan III. Selim, validesi Mihrişah Sultan için Yıldız Kasrı´nı, babası için de bir çeşme yaptırmıştır.

Genellikle yaz aylarında Yıldız Köşkü´nde oturan Sultan Abdülaziz ise Büyük Mabeyn Köşkü´nü inşa ettirmiş, daha sonra dış bahçeye Malta ve Çadır Köşklerini, asıl kısmına da Çit Kasrı´nı eklemiştir. Yıldız Sarayı´nın bir parçası olan Şale Köşkü, 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığının en ilgi çekici yapılarından biridir.

Sarayda asıl yapılaşma Sultan II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) başlamış ve buraya Yıldız Saray-ı Hümayunu adı verilmiştir. Saray, Hasbahçe adıyla bilinen, doğal nehir görünümünde bir de havuzu bulunan iç bahçeye sahiptir. Bu bahçenin değişik yerlerinde birbirinden bağımsız olarak inşa edilmiş küçük dinlenme köşkleri bulunmaktadır. Sultan Vahdettin´den sonra bir süre boş kalan saray binaları, 1924 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebi´ne tahsis edilmiştir. 1946 yılında Harp Akademileri´ne bırakılan saray, 1978 yılında Kültür Bakanlığı´na devredilmiş, ´Yıldız Sarayı Müzesi´ adıyla 1993 yılından itibaren müze olarak hizmet vermeye başlamıştır. Saray avlusundaki yaşlı ağaçlar, kurumsal tarihin son 150 yılına tanıklık etmiştir.