Londra Çınarı

Londra Çınarı (Platanus acerifolia)

Fatih

Kayıt No: AVR.KDA.1339
Kayıt Tipi: Korunmaya Değer Ağaç
Ağaç Türü: Londra Çınarı (Platanus acerifolia)
Bulunduğu Yer: Fatih, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu Caddesi, Darülfünun Caddesi, Beyazıt Meydanı
Ağaç Yaşı: 146 yıl
Ağaç Çapı: 101 cm.
Ağaç Boyu: 12 mt.
Gövde Çevresi: 382 cm.
Anıtsal Nitelik: Fiziksel Özellik - Tarihi Özellik